Art / Creative Director
Art / Creative Director
Kraken
Kraken
Kraken

 

— Social, FSDU, Shelf Barkers — 

Kraken

 

— ‘Screamfest’ Halloween Activation — 

Social, FSDUs, Press

Kraken
Kraken
Kraken

 

— Socials, FSDU, Shelf Barkers — 

Kraken
Kraken

 

— Fiercely Refreshing Summer Activation — 

Press, Social, FSDUs, Activation Assets

Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken

 

— Generic Socials — 

Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
Kraken
@